Tietokirjadiplomi

Tavoitteet

Tietokirjadiplomin tavoitteena on innostaa ja rohkaista opiskelijoita lukemaan eri alojen tietokirjoja. Samalla kehitetään opiskelijan tekstikriittisyyttä ja taitoa liittää luettua tietoa muuhun kouluopetukseen. Tietokirjadiplomin suorittaminen tukee myös valmistautumista ainereaaliin ja antaa valmiuksia jatko-opintoja varten.

Laajuus ja suoritusaika

Opiskelija saa suorituksestaan yhden lukiokurssin / opintojakson (2 op). Tietokirjadiplomin voi suorittaa lukiovuosien aikana niin, että tietokirjadiplomi on valmis päättötodistukseen tulevien kurssisuoritusten tapaan.

Sisältö

Tietokirjadiplomin voi suorittaa valitsemassaan reaaliaineessa. Valitun aineen kirjalistasta tulee valita ja lukea kirjallisuutta siten, että opiskelija saa kokoon diplomia varten vähintään kymmenen (10) pistettä. Kirjat on arvioitu vaativuuden ja laajuuden perusteella 1-3 pisteeseen. Osa teoksista voi olla vieraskielisiä. Kirjalista löytyy kunkin oppiaineen valikosta.

Suoritustapa

Tietokirjadiplomin suorittajat muodostavat lukuvuoden aikana oman seminaariryhmän. Seminaarissa keskustellaan diplomin suorittamiseen liittyvistä haasteista sekä raportoidaan muille seminaarilaisille oman suorituksen etenemisestä. Seminaarilaisille avataan nettiin oma keskustelupalsta. Seminaaritapaamisista sovitaan siihen osallistujien kesken tarkemmin.

Luetut tietokirjat voi kuitata suoritetuiksi monella tapaa: kirjallisesti esseenä, artikkelina, referaattina tai laajempana tutkielmana useammasta teoksesta. Suoritus voi olla lehtijuttu paikalliseen tai koulun omaan lehteen. Myös suullinen esitys seminaarilaisille tai omalle vuosikurssille, paneelikeskustelu tai väittely hyväksytään suoritustavaksi. Luetun teoksen pohjalta voi tehdä radiojutun tai radiohaastattelun.

Seminaarikokoontumiset pyritään järjestämään päättöviikolla. Tavoitteena on että opiskelija suorittaa kussakin jaksossa yhden tietokirjan ja saa näin tarvittavat 10 pistettä kokoon.

Arviointi

Kukin osasuoritus eli tietokirja arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty. Suoritukset kootaan erilliseen kaavakkeeseen. Kurssin suorittanut opiskelija saa erillisen diplomitodistuksen, joka liitetään päättötodistuksen yhteyteen. Arvioinnin suorittaa aineenopettaja.

Oppiaineet

Tulevat tapahtumat