Tutorit

Tutoroinnin keskeinen päämäärä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan lukioon oppimisympäristönä. Tutorit neuvovat ja auttavat aloittelevaa lukiolaista opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten lukujärjestysten teossa ja koulun käytänteissä. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat hyvän startin lukio-opintoihin.

Tutorit edesauttavat myös uusien opiskelijoiden keskinäistä tutustumista sekä koko lukion yhteisöllisyyttä. Tutorit ovat keskeisessä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tempausten ja tapahtumien organisoinneissa. Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, mikä lisää jokaisen viihtyvyyttä ja koulussa.

Tutorointi on osa opintojen ohjausta, ja siksi tutorit ovat monenlaisissa asioissa opinto-ohjaajan apuna, kuten mm. koulun esittelyissä yläkouluille ja vanhempain-illoissa sekä lukujärjestyksen valmisteluun liittyvissä tehtävissä.

Tutor on myös luotettava opiskelukaveri, jolle uusi opiskelija voi kertoa mahdollisesti eteen tulevista opiskeluun liittyvistä ongelmista. Jokainen aloittava opiskelija saakin oman nimikkotutorin.

Tutorointi on hyödyllistä myös tutorin itsensä kannalta. Tehtävien myötä tutorin vastuunottokyky kasvaa, tiimityötaidot ja yhteistyökyky kehittyvät, esiintymistaito vahvistuu ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa kehittyy. Tutorit saavat tutorointiin valmiuksia antavaa koulutusta sekä käytännön kokemusta.

Tutorointia voi suositella kaikille, jotka haluavat auttaa toisia opiskelijoita ja ovat yhteistyökykyisiä. Toimiminen tutorina tuo koulutyöhön vaihtelua, ja palkintona on auttamisen ilo ja tuloksien aikaan saaminen. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa myös todistuksen ja kurssisuorituksen.

Tutoroinnin vastuuopettaja on Annika Jonninen.

Tutorit esittelevät kouluamme avoimien ovien päivissä, kun ysiluokkalaiset tutustuvat Kallaveden lukioon.

Tulevat tapahtumat