Kestävä kehitys

Kallaveden lukiolla on Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Kestävä kehitys on tärkeä osa lukiomme toimintafilosofiaa.

Kolmen vuoden välein suoritettavan auditoinnin perusteella Kallaveden lukiolle on myönnetty OKKA -säätiön ylläpitämä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti, jonka ehtoihin kuuluu se, että koulu pitää yllä sertifikaatin myöntämisen perusteena ollutta hyvää tasoa. Tämän lisäksi edellytetään, että koulu jatkuvasti kehittää toimintaansa niin, että kestävä elämäntapa tulisi yhä laajemmin ja syvemmin osaksi koulun toimintaa.

Kallaveden lukiossa kehitystyö nojaa lukuvuoden alussa valittavaan yhteiseen kehittämisteemaan ja neljän tiimin toimintaan (kansainvälisyys, kulttuuri, ympäristö ja hyvinvointi).  Lisäksi opiskelijoiden keskuudessa tekevät työtään opiskelijakunnan hallitus (OPKH) ja tutorit. Sertifikaatin mukaisen toiminnan todentamiseksi on koulun sertifikaattityön vastuuhenkilö vuosittain toimittanut kertomukset edellä lueteltujen toimijaryhmien työstä OKKA -säätiön nimeämälle auditoijalle. Sertifikaatti uudelleen auditoidaan syksyllä 2022, ja sertifikaatin vastuuhenkilö on Maija Kukila.

Kestävän kehityksen ryhmään kuuluvat Maija Kukila (PJ), Anna-Liisa Keihänen, Tarja Kröger, Pekka Ollikainen ja Tapio Uusitalo. Opiskelijajäsenet ovat Alma Hiltunen ja Tytti Grön.

Kestävän kehityksen aktiivisuuspassi – suorita lukiokurssi

Lue, miten voit muuttaa toiminnan lukiokurssiksi!
Esimerkkejä jo suoritetuista aktiivisuuspasseista.

HyVe

HyVe tulee sanoista ”Hyvä Veto” ja on Kallaveden lukion Keke-työryhmään kuuluva opiskelijaryhmä.

Olemme kiinnostuneita edistämään koulussamme hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Olemme antaneet mm. rakentavia parannusehdotuksia koulumme arkeen ja otamme osaa kierrätykseen omalla panoksellamme.

Uusi HyVe-edustus on järjestäytynyt marraskuussa 2021 ja valmiina toimintaan. Kuvassa HyVe 2021-2022.

Mukana on Tytti Grön, Alma Hiltunen, Eemeli Itkonen, Juuso Ikäheimo, Janne Korva, Sonja Rinne, Essi Toivanen ja Jenna Vehviläinen.

Tulevat tapahtumat