Abien opotunnit

Abien opinto-ohjaus

 1. OP2 abivuonna:

  • Syksyn kirjoittajien yo-infot ja abittitestaukset syyskuun alkupuolella. Marras- ja helmikuussa myös yo-infot.
  • Ryhmänohjaukset tiistaisin klo 12.45 ryhmän kotiluokassa.
  • Yhdestä kahteen opotuntia jaksojen 1 – 3 aikana.
  • Neljä koulutus- tai alaesittelyä toisen ja kolmannen opintovuoden aikana.
  • Hae nyt -abipäivä Itä-Suomen yliopistolla ja Savonia ammattikorkeakoululla marraskuussa.
  • Henkilökohtainen opokeskustelu jaksojen 1.-3. aikana sekä vapaaehtoiset opokeskustelut.
  • Työelämäpäivän suorittaminen.
  • OP2-suoritusmerkintä annetaan keväällä, kun kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on suoritettu.
  • Tarkista myös, että olet saanut ensimmäiseltä vuodelta suoritukset OP1- ja OP5-opintojaksoista!
 2. Harjoittele yo-kirjoituksiin, ks. abitreenit.fi.
 3. Tarkista ja merkkaa itsellesi syksyn  / kevään yo-kirjoituspäivät, ks. ylioppilastutkinto.fi.
 4. Lue opinto-opas ja abiaapinen koulun nettisivuilta.

A) Osallistumisoikeus yo-kirjoituksiin = pakolliset opintojaksot suoritettu kirjoitettavassa aineessa viimeistään kahta viikkoa ennen yo-kirjoitusten alkua. Huomaathan, että yo-kirjoitukset perustuvat niin pakollisille kuin valtakunnallisille valinnaisille opintojaksoille.

    B) Lukion oppimäärän suorittaminen -> lukion päättötodistus

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 3. opiskeluvuoden kolmannen jakson päättyessä lukion oppimäärää (150 op), hänen tulee laatia yhdessä opinto-ohjaajan kanssa kirjallinen opintosuunnitelma lukion oppimäärän saavuttamiseksi. Asiasta lähetetään myös tieto opiskelijan huoltajille penkkareiden jälkeen.

Lukion oppimäärä suoritetaan määräpäivään toukokuun alkuun mennessä. Tuolloin lukio ilmoittaa KOSKI-palveluun niiden kokelaiden nimet, joiden oppimäärä on valmis ja kokelas on oikeutettu saamaan ylioppilastodistuksen (ks. opinto-opas; opiskelija-arviointi). Tällöin opiskelija on mukana todistusvalinnassa. Todistusvalintaan ehtii mukaan, kun lukion oppimäärä on suoritettu noin toukokuun puoliväliin mennessä. Päivämäärä vaihtelee ja on tarkistettava vuosittain.

Ilmoittautuminen kevään 2024 yo-kirjoituksiin 23.11.2023 mennessä

Ohjausaikoja jatkuvasti tarjolla > varaa opoltasi aika! Tutustu oppilaitosten ja yhteisvalintojen nettisivuihin, esim. opintopolku.fi, biohaku.fi, dia.fi, kauppatieteet.fi, laaketieteelliset.fi, oikeustieteet.fi, uef.fi, savonia.fi, sakky.fi, kansanopistot.fi.

Kevään 2024 valintaperusteet julkaistaan viimeistään marraskuun lopulla!

Kevään 2024 hakuajat ovat nähtävillä Opintopolussa.

Tutustu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen todistusvalintojen pisteytyksiin osoitteissa Ammattikorkeakouluun.fi – Tervetuloa ammattikorkeakouluun! Mitä sinä haluaisit opiskella? ja Etusivu – Yliopistovalinnat.fi

Myös muihin koulutusvaihtoehtoihin (esim. avoin yliopisto ja avoin amk, kansanopistot jne.) kannattaa tutustua. Opintoja voit kerryttää myös Itä-Suomen avoimen yliopiston ja Savonian lukiolaisille tarkoitetuilla kursseilla sekä Savon ammattiopiston toisen asteen yhteistyökursseilla.

Avo-psykologin aikoja voit varata sähköpostitse avo.pohjois-savo@te-toimisto.fi.

Tutustu yhteisvalintojen nettisivuihin, esim: biohaku.fi, dia.fi, kauppatieteet.fi, laaketieteelliset.fi, oikeustieteet.fi, ammattikorkeakouluun.fi sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen omiin sivuihin.

Koulutustarjonnan etsiminen opintopolusta.

 • Tutustu ensin kohtiin ammattikorkeakouluopinnot ja/tai yliopisto-opinnot.
 • Mene kohtaan Etsi koulutuksia ja naputtele tähän kohtaan haluamasi koulutus tai tutkinto.
 • Rajaa hakutuloksia valitsemalla korkeakoulujen yhteishaku 2024.
 • Rajaa koulutuksen mukaan joko yliopisto tai ammattikorkeakoulu.
 • Valitse oma pohjakoulutuksesi lukio ja/tai ylioppilastutkinto.
 • Voit tehdä rajauksia myös aihepiirin tai opiskelupaikkakunnan sijainnin suhteen. Näiden rajausten jälkeen ylimmäksi listautuvat hakemasi koulutukset. Huomioi, että 1) yliopistokoulutuksissa hakukohteessa tulee olla kandidaatti/maisteri (3v + 2v) ja 2) ammattikorkeakoulutuksissa suluissa AMK. Näihin koulutuksiin sinulla on abiturienttina hakukelpoisuus. Klikkaa auki valitsemasi koulutus ja lue tarkasti koulutuksen kuvaus sekä hakeminen otsikon alta erityisesti valintaperusteet sekä pääsy- ja soveltuvuuskoekohdat.

 

Jatko-opintoihin keväällä 2024

Korkea-asteen opinnot

Yhteishaku kevät 2024

Korkeakoulupaikkaa (= kandidaatin ja maisterin tutkintoa, amk-tutkintoa) hakeville tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Katso ohjeet Opintopolun sivuilta.

Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain, joten perehdy tarkoin yliopiston tai ammattikorkeakoulun hakuoppaaseen ja opintopolku.fi –sivustoon.

Hakuaika 3.1 – 17.1.2024: ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset sekä taideyliopiston (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia) koulutukset (uniarts.fi).

Tässä haussa voit laittaa 1-6 hakutoivetta ilman priorisointia.

Hakuaika 13.3. – 27.3. 2024: kaikki muut AMK- ja yliopistokoulutukset.

Kannattaa kirjautua Opintopolun hakijapalveluun, johon voit kerätä ja tallentaa hakukohteita hakuaikana, muuttaa yhteystietojasi sekä vahvistaa opiskelupaikkasi.

 • Hakukohteita voi olla kaikkiaan 1-6. Niitä voi muuttaa vain hakuaikana.
 • Huomaa, että hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00!
 • Hakemus kannattaa ehdottomasti myös tulostaa ja tallentaa!

Valinta

Kannattaa vertailla valintaperusteita (omat todistusvalintapisteet yo-arvosanoista, valintakoeaineisto ja pääsykokeet) ja niihin vaadittavan valmistautumisen määrää ja käytettävissä olevaa aikaa sekä miettiä realistisesti, kuinka moneen paikkaan hakee.

Hae 2-3 paikkaan (valitse esim. yksi hakukohde, minne ensisijaisesti haluat ja tee lisäksi 1-2 varasuunnitelmaa).

 • Eri hakukohteiden pääsykokeet voivat vaihdella (valintakoe, haastattelut, ryhmätilanteet, soveltavat tehtävät jne.).
 • Joillakin aloilla on ns. yhteisvalinta. Voit pyrkiä eri oppilaitoksissa tarjottavaan samaan koulutukseen samoilla pääsykokeilla (esim. kauppatieteet, luokanopettajakoulutus, DI-koulutus ja AMK-korkeakoulujen yhteiset valtakunnalliset valintakokeet).
 • Pääsykokeisiin valmentautuminen on otettava tosissaan!

Tutustu vanhoihin valintakokeisiin oppilaitosten sivuilta!

Tee itsellesi tarkka lukusuunnitelma keväälle! Lukeminen kannattaa aloittaa heti yo-kirjoitusten jälkeen. Asennoidu siihen, että keskityt vain valintakokeisiin kevään yo-kirjoitusten jälkeen!

Pääsykokeissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, kuten yo-kirjoituksissa. Selvitä asia oppilaitoksen sivuilta!

YLIOPISTOIHIN valinta voi tapahtua kolmella tapaa;

 1. Joihinkin hakukohteisiin otetaan yo-tutkinnossa hyvin menestyneitä hakijoita suoravalinnassa (= ilman pääsykoetta yhden hyvän yo-tutkinnon arvosanan perusteella). Näitä hakukohteita on ainakin teknillisissä ja matemaattis-luonnontieteellisissä tiedekunnissa.
  • Esimerkki 1: Itä-Suomen yliopisto, matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmaan otetaan suoraan sisään kaikki ne hakijat, joilla on fysiikan, kemian tai pitkän matikan yo-arvosana vähintään eximia (e).
  • Esimerkki 2: DI-koulutukseen voi päästä suoraan, jos on a) sijoittunut 10 parhaan joukkoon valtakunnallisissa matematiikka-, fysiikka- tai kemiakilpailuissa tai b) on kirjoittanut pitkästä matikasta vähint. magnan/eximian/laudaturin.
 2. Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan pelkästään ylioppilastutkinnon arvosanojen (3-6 arvosanaa) perusteella. Katso koulutusalakohtaiset pisteytykset opintopolusta. Huomioi, että sinulla tulee olla lukion oppimäärä valmis viimeistään noin 17.5. 2024 tullaksesi huomioiduksi todistusvalinnassa!
 3. Lisäksi valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella (= pelkkä pääsykoe vaikuttaa sisäänpääsyyn).
  • Yliopistojen valintakokeisiin ei yleensä tule kutsua, joten on tärkeää tiedostaa, milloin ja missä valintakoe pidetään. Jos valintakokeet ovat monivaiheisia, niin yleensä toiseen vaiheeseen tulee kutsu. Valintakokeet ovat huhti-kesäkuun aikana.

AMMATTIKORKEAKOULU valintaan vaikuttavat joko yo-arvosanat tai valintakokeen tulos.

 • Kulttuurialalla voi olla etukäteen lähetettäviä ennakkotehtäviä, joiden perusteella valitaan pääsykokeisiin tulijat. Tee tehtävät huolella, ne vievät aikaa ja on tehtävä yleensä kevään yo-kirjoitusten aikaan.
 • Ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin ei yleensä tarvitse ennalta valmistautua (ei siis lukemista etukäteen!) Kuitenkin esim. matemaattisia taitoja testaavaan osioon kannattaa kerrata lukion matematiikkaa ja päätöksentekotaitoja testaavaan osioon harjoitella erilaisia päätöksentekotehtäviä netissä. Katso lisää ammattikorkeakoulujen digitaalisista valintakokeista osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi. Ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin on ilmoittauduttava etukäteen. Ensimmäisinä ilmoittautuneet pääsevät parhaiten valitsemaan valintakoepaikan ja -ajan. Valintakokeet ovat kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

 Valintojen tulokset julkistetaan  viimeistään 4.7.2024. Sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksesi perusteella, mutta voit ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 11.7.2024. Sen voi tehdä myös opintopolku.fi–palvelussa. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024.

 • Jollei opiskelija ilmoita vastaanotostaan, opiskelupaikka katsotaan menetetyksi.
 • Ilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa / peruuttaa.

Varasijavalinta

 • Voit vielä tulla hyväksytyksi korkeammalle sijoittamaasi koulutukseen varasijalta.
 • Varasijalla olevia hyväksytään sitä mukaa, kun paikkoja mahdollisesti vapautuu.
 • Tuloksen ilmoittamisen yhteydessä saat tiedon, oletko hyväksytty, hylätty ja monennellako varasijalla olet.

Ensikertalaiskiintiö

Abit ovat ensikertalaiskiintiössä, mutta sen lisäksi voi tulla valituksi myös sen toisen kiintiön kautta.

Keväällä 2024 korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikan saaneet ja sen kesällä 2024 vastaanottaneet eivät ole seuraavissa korkea-asteen yhteishauissa enää ns. ensikertalaiskiintiössä. Tämä saattaa vaikeuttaa valintaa seuraavissa yhteishauissa, mutta ei automaattisesti sulje pois mahdollisuutta vaihtaa opiskelupaikkaa seuraavina vuosina.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen poissaoleva opiskelija/läsnä oleva opiskelija käytäntö on tarkistettava jokaisesta oppilaitoksesta erikseen.

Toisen asteen koulutus

Haetaan jatkuvassa haussa.

Muu koulutus

 • Kansanopistojen linjoille haetaan suoraan huhti-toukokuun aikana. Ohjeet löytyvät oppilaitosten nettisivuilta tai osoitteesta kansanopistot.fi.
 • Avoimesta yliopistosta tai avoimesta ammattikorkeakoulusta löydät elokuussa seuraavan lukuvuoden koulutustarjonnan. Koulutustarjonta on nähtävillä myös Opintopolussa.
 • Oppisopimuksesta löytyy tietoa mm. oppisopimus.fi, oppisopimus.net ja duunitori.fi–sivuilta.
 • Ulkomaille opiskelemaan aikovien on aloitettava hyvissä ajoin selvittämään kohdemaan koulutusvaihtoehtoja. Hakeminen ei välttämättä onnistu vielä abikeväänä.

Jälkiohjaus

Kevään 2022 ylioppilaana olet oikeutettu saamaan jälkiohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa vielä lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Syksyn 2022 yhteishaku

Voit osallistua myös 31.8.-14.9.2022 syksyn yhteishakuun, jossa haetaan tammikuussa 2023 alkaviin korkea-asteen koulutuksiin.

Työmarkkinatuki ja opintotuki

Jos et pääse opiskelemaan, sinun kannattaa ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on, että olet hakenut kahteen ammatillisen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Näin olet osoittanut työvoimaviranomaisille aktiivisuutesi päästä koulutukseen. TE-toimisto tutkii koulutushaut.

Tästä eteenpäin selvitä:

 1. hakukohteidesi valintaperusteet (opintopolku tai oppilaitoksen nettisivut)
 2. milloin sinua koskevat hakuajat ovat ensi keväänä
 3. milloin yo-kirjoitukset ovat osaltasi ohi
 4. milloin ovat valintakoepäivät (onko niitä useita?)
 5. milloin valintakoeaineisto julkaistaan? (onko ne netissä vai tilattava/ostettava?)
 6. jos valintakoeaineisto on jo julkaistu > tutustu siihen ja tee realistiset johtopäätökset hakeutumisesta
 7. muodosta realistinen kuva siitä, mitä hakeminen ja valintakokeisiin valmistautuminen kohdallasi tarkoittaa! > sitoutuminen ja ahertaminen!

Valintakokeisiin pitää oikeasti valmistautua etukäteen!

Opoaikoja on tarjolla aina toukokuulle asti! Korkea-asteen hakuaikana pidetään opon vetäminä yhteisiä sähköisen hakulomakkeen täyttötuokioita.

 • Yhteisvalinnan tulokset julkaistaan 13.6.2024
  Ota opiskelupaikkasi vastaan Opintopolku-palvelussa mahdollisimman nopeasti, viimeistään 27.6.2024. Kallaveden lukion opinto-ohjaaja Ella Koistinen on tavoitettavissa puhelimitse to ja pe 13.6. ja 14.6.2024 klo 9 – 15. Olethan yhteyksissä, jos sinulla […]
 • Kanslia auki kesäkuussa 1.6. – 20.6.
  Koulun kanslia on auki arkisin kesäkuun 20. päivään saakka klo 8 – 15 (perjantaisin klo 8 – 14). Ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisia otetaan vastaan 5.6. klo 15 saakka.
 • Onnea uusille ylioppilaille!
  Kallaveden lukiosta pääsevät ylioppilaiksi seuraavat kokelaat. Lämpimät onnittelut! Ahosilta Anna Sofia Kristiina Airaksinen Amalia Aleksandra Alatalo Moona Meeri Maria Al-Hasuna Albatul Al-Sherif Mohammed-Mehdi Asikainen Mikko Kristian Auvinen Kerttu Helmi Elisa […]
 • YLIOPPILASKIRJOITUSTEN TULOKSET 14.5.
  Keväään ylioppilaskirjoitusten tulokset saadaan tiistaina 14.5. klo 9. Sen jälkeen tulokset siirretään koulussa oleville kokelaille Wilmaan. Korottajat voivat kysyä tuloksiaan koulun kansliasta. Seuraavana päivänä tulokset ovat nähtävillä Oma Opintopolussa. Tuloksiin […]
 • Abi: haluatko lunastaa lukiolaiskannettavan itsellesi?
  Lukio-opintojen päättyessä sinulla on kolme toimintavaihtoehtoa Lukiolaiskannettavasi jatkon suhteen.  Voit lunastaa koneen itsellesi hintaan 29,80 €. Voit palauttaa koneen ja laturijohdon koululle. Voit pitää koneen vielä itselläsi, mikäli opintosi jatkuvat […]