Abien opotunnit

Abien opotunti 1. jaksossa

 1. OP2 abivuonna:

  • Syksyn kirjoittajien yo-infot ja abittitestaukset syyskuun alkupuolella. Marras- ja helmikuussa myös yo-infot.
  • Ryhmänohjaukset tiistaisin klo 12.45 ryhmän kotiluokassa.
  • Yhdestä kahteen opotuntia jaksojen 1.-4. aikana.
  • Neljä koulutus- tai alaesittelyä toisen ja kolmannen opintovuoden aikana.
  • Hae nyt -abipäivä Itä-Suomen yliopistolla ja Savonia ammattikorkeakoululla 15.11.2021.
  • Henkilökohtaisen opokeskustelun jaksojen 1.-3. aikana sekä vapaaehtoiset opokeskustelut.
  • Työelämäpäivän suorittaminen.
  • OP2 suoritusmerkintä annetaan keväällä kun kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät on suoritettu.
  • Tarkista myös, että olet saanut eka vuodelta merkinnät OP1 ja OP5 kursseista!
 2. Harjoittele syksyn yo-kirjoituksiin, ks. abitreenit.fi.
 3. Tarkista ja merkkaa itsellesi syksyn yo-kirjoituspäivät, ks. ylioppilastutkinto.fi.
 4. Lue opinto-opas ja abiaapinen koulun nettisivuilta.

A) Osallistumisoikeus yo-kirjoituksiin = pakolliset kurssit suoritettu kirjoitettavassa aineessa (ma 16.9-).
B) Lukion oppimäärän suorittaminen > lukion päättötodistus 3.6.2021.

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 3. opiskeluvuoden kolmannen jakson päättyessä lukion oppimäärää (75 kurssia), hänen tulee laatia yhdessä opinto-ohjaajan kanssa kirjallinen suoritussuunnitelma oppimäärän saavuttamiseksi. Asiasta lähetetään myös tieto opiskelijan vanhemmille tai huoltajille penkkareiden jälkeen.

Lukion oppimäärä suoritetaan määräpäivään toukokuun alkuun mennessä. Tuolloin rehtori ilmoittaa YTL:een niiden kokelaiden nimet, joiden oppimäärä ei ole vielä valmis (ks. opinto-opas; opiskelija-arviointi).

 • Etenemisesteet ja oppiaineen hyväksytyn oppimäärän suorittaminen.
 • Suoritusmerkintä päättötodistukseen.
 • Kokelaalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä valmiiiksi koko kevätlukukauden ajan.

C) Opintojen hyväksilukeminen > rehtori päättää.

D) Päättöarvosanan muodostuminen.

E) Kurssin itsenäinen suorittaminen > 5. jaksolle anomus viimeistään ke 1.4.2020. Huom! opinto-opas > opiskelija-arviointi > kurssin suorittaminen opetukseen osallistumatta: opiskelijalla voi olla menossa vain yksi itsenäinen suoritus kerrallaan!

Ilmoittautuminen kevään 2022 yo-kirjoituksiin 23.11.2021 mennessä

Ohjausaikoja jatkuvasti tarjolla > varaa opoltasi aika! Tutustu oppilaitosten ja yhteisvalintojen nettisivuihin, esim. opintopolku.fi, biohaku.fi, dia.fi, kauppatieteet.fi, laaketieteelliset.fi, oikeustieteet.fi, uef.fi, savonia.fi, sakky.fi, kansanopistot.fi.

Kevään 2022 valintaperusteet julkaistaan viimeistään marraskuun lopulla!

Kevään 2022 hakuajat ovat nähtävillä Opintopolussa.

 • Hakuaika 1; 5.1-19.1.2022 korkeakoulujen vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston koulutukset.
 • Hakuaika 2; 16.3.-30.3.2022 kaikki muut korkea-asteen koulutukset.
 • Toisen asteelle haetaan jatkuvan haun kautta.

Tutustu Opintopolussa ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa käytettäviin pisteytysmalleihin ja yliopistojen todistusvalinnan pisteytyksiin.

Myös muihin koulutusvaihtoehtoihin (esim. avoin yliopisto ja avoin amk, kansanopistot jne.) kannattaa tutustua. Kursseja voit kerryttää myös Itä-Suomen avoimen yliopiston lukiolaisille tarkoitetuilla kursseilla sekä Savon ammattiopiston toisen asteen yhteistyökursseilla.

Avo-psykologin aikoja voit varata sähköpostitse avo.pohjois-savo@te-toimisto.fi.

ABIEN OPOTUNTI 2. jaksossa pidettiin Hae nyt -päivän yhteydessä Itä-Suomen yliopistolla ja Savonia ammattikorkeakoululla ma 15.11.2021. Siellä abiturienteilla oli mahdollisuus tutustua laajaan tarjontaan erilaisia jatko-opintovaihtoehtoja.

ABIEN 3. JAKSON OPOTUNTI/joulukuu

1. OP2 kurssin suoritusmerkintä annetaan 5. jakson lopulla kun kaikki OP2 kurssiin liittyvät tehtävät on suoritettu tai korvaavat tehtävät on palautettu. Tarkista, että sinulla on myös suoritusmerkintä OP1 ja OP5 kursseista.

2. Tutustu ylioppilastutkinto.fi-sivuihin. Kevään koepäivät ovat 15.3-30.3 välillä, jolloin myös hakuaika 2 kevään yhteishaussa on menossa. Rehtorin yo-infoon helmikuun alussa on kaikkien yo-kirjoituksiin osallistuvien osallistuttava.

3. Nostoja abiaapisesta ja opinto-oppaasta:

 • osallistumisoikeus yo-kirjoituksiin saadaan, kun kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on suoritettu (ensimmäisenä ÄI 15.3.2022).
 • Lukion oppimäärä on oltava valmis viimeistään toukokuun lopussa. Ilman lukion päättötodistusta et saa yo-tutkintotodistusta eikä sinulla ole jatko-opintokelpoisuutta korkea-asteelle.
 • Jos sinulle jää vielä kursseja opiskeltavaksi 4. tai 5. jaksoon, niin sinun tulee allekirjoittaa opon luona opintosuunnitelma oppimäärän saavuttamiseksi. Puuttuvista opinnoista lähetetään tieto myös opiskelijan vanhemmille tai huoltajille.
 • Lukion oppimäärää vailla olevista ilmoitetaan YTL:een toukokuun alussa.
 • Kevään 2022 korkea-asteen todistusvalinnoissa huomioidaan vain ne kevään 2022 abiturientit, joiden lukion oppimäärä on valmis viimeistään 17.5.2022.
 • Kurssin itsenäisen suorittamisen anomus 5. jaksolle on jätettävä kansliaan viimeistään pe 25.3.2022.

4. Kevään 2022 hakuajat; opintopolku.fi.

Hakuaika 1; 5.1-19.1.2022 korkeakoulujen vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston koulutukset. TÄSSÄ HAUSSA VOIT LAITTAA 1-6 HAKUTOIVETTA ILMAN PRIORISOINTIA!

Hakuaika 2; 16.3.-30.3.2022 kaikki muut ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutukset. TÄSSÄ HAUSSA VOIT LAITTAA HAKUTOIVEJÄRJESTYKSESSÄ 1-6 HAKUKOHDETTA!

Toisen asteen yo-pohjaiset koulutuksiin haetaan jatkuvassa haussa.

5. Tutustu yhteisvalintojen nettisivuihin, esim: biohaku.fi, dia.fi, kauppatieteet.fi, laaketieteelliset.fi, oikeustieteet.fi, ammattikorkeakouluun.fi sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen omiin sivuihin.

6. Koulutustarjonnan etsiminen opintopolusta.

 • Tutustu ensin kohtiin ammattikorkeakouluopinnot ja/tai yliopisto-opinnot.
 • Mene kohtaan etsi koulutuksia ja naputtele tähän kohtaan haluamasi koulutus tai tutkinto.
 • Rajaa hakutuloksia valitsemalla korkeakoulujen yhteishaku 2022.
 • Rajaa koulutuksen mukaan joko yliopisto tai ammattikorkeakoulu.
 • Valitse oma pohjakoulutuksesi lukio ja/tai ylioppilastutkinto.
 • Voit tehdä rajauksia myös aihepiirin tai opiskelupaikkakunnan sijainnin suhteen. Näiden rajausten jälkeen ylimmäksi listautuvat hakemasi koulutukset. Huomioi, että 1) yliopistokoulutuksissa hakukohteessa tulee olla kandidaatti/maisteri (3v + 2v) ja 2) ammattikorkeakoulutuksissa suluissa AMK. Näihin koulutuksiin sinulla on abiturienttina hakukelpoisuus. Klikkaa auki valitsemasi koulutus ja lue tarkasti koulutuksen kuvaus sekä hakeminen otsikon alta erityisesti valintaperusteet sekä pääsy- ja soveltuvuuskoekohdat.

Abien opotunti 3. jakso / tammikuu

Jatko-opintoihin keväällä 2022

Korkea-asteen opinnot

Yhteishaku

Korkeakoulupaikkaa (= kandidaatin ja maisterin tutkintoa, amk-tutkintoa) hakeville tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Katso ohjeet Opintopolun sivuilta.

Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain, joten perehdy tarkoin yliopiston tai ammattikorkeakoulun hakuoppaaseen ja opintopolku.fi –sivustoon.

Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on seuraavasti:

Hakuaika 5.1 – 19.1.2022: ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset sekä taideyliopiston (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia) koulutukset (uniarts.fi).

Tässä haussa voit laittaa 1-6 hakutoivetta ilman priorisointia.

Hakuaika 16.3. – 30.3. 2022: kaikki muut AMK- ja yliopistokoulutukset.

Kannattaa kirjautua Opintopolun hakijapalveluun, johon voit kerätä ja tallentaa hakukohteita hakuaikana, muuttaa yhteystietojasi sekä vahvistaa opiskelupaikkasi.

 • Hakukohteita voi olla kaikkiaan 1-6. Niitä voi muuttaa vain hakuaikana.
 • Huomaa, että hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00!
 • Hakemus kannattaa ehdottomasti myös tulostaa ja tallentaa!

Valinta

Kannattaa vertailla valintaperusteita (omat todistusvalintapisteet yo-arvosanoista, valintakoeaineisto ja pääsykokeet) ja niihin vaadittavan valmistautumisen määrää ja käytettävissä olevaa aikaa sekä miettiä realistisesti, kuinka moneen paikkaan hakee.

Hae 2-3 paikkaan (valitse esim. yksi hakukohde, minne ensisijaisesti haluat ja tee lisäksi 1-2 varasuunnitelmaa).

 • Eri hakukohteiden pääsykokeet voivat vaihdella (valintakoe, haastattelut, ryhmätilanteet, soveltavat tehtävät jne.).
 • Joillakin aloilla on ns. yhteisvalinta. Voit pyrkiä eri oppilaitoksissa tarjottavaan samaan koulutukseen samoilla pääsykokeilla (esim. kauppatieteet, luokanopettajakoulutus, DI-koulutus ja AMK-korkeakoulujen yhteiset valtakunnalliset valintakokeet).
 • Pääsykokeisiin valmentautuminen on otettava tosissaan!

Tutustu vanhoihin valintakokeisiin oppilaitosten sivuilta!

Tee itsellesi tarkka lukusuunnitelma keväälle! Lukeminen kannattaa aloittaa heti yo-kirjoitusten jälkeen. Asennoidu siihen, että keskityt vain valintakokeisiin kevään yo-kirjoitusten jälkeen!

Pääsykokeissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, kuten yo-kirjoituksissa. Selvitä asia oppilaitoksen sivuilta!

YLIOPISTOIHIN valinta voi tapahtua kolmella tapaa;

 1. Joihinkin hakukohteisiin otetaan yo-tutkinnossa hyvin menestyneitä hakijoita suoravalinnassa (= ilman pääsykoetta yhden hyvän yo-tutkinnon arvosanan perusteella). Näitä hakukohteita on ainakin teknillisissä ja matemaattis-luonnontieteellisissä tiedekunnissa.
  • Esimerkki 1: Itä-Suomen yliopisto, matematiikan, fysiikan ja kemian koulutusohjelmaan otetaan suoraan sisään kaikki ne hakijat, joilla on fysiikan, kemian tai pitkän matikan yo-arvosana vähintään eximia (e).
  • Esimerkki 2: DI-koulutukseen voi päästä suoraan, jos on a) sijoittunut 10 parhaan joukkoon valtakunnallisissa matematiikka-, fysiikka- tai kemiakilpailuissa tai b) on kirjoittanut pitkästä matikasta vähint. magnan/eximian/laudaturin.
 2. Todistusvalinnassa opiskelijat valitaan pelkästään ylioppilastutkinnon arvosanojen (3-6 arvosanaa) perusteella. Katso koulutusalakohtaiset pisteytykset opintopolusta. Huomioi, että sinulla tulee olla lukion oppimäärä valmis viimeistään 17.5. 2022 tullaksesi huomioiduksi todistusvalinnassa!
 3. Lisäksi valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella (= pelkkä pääsykoe vaikuttaa sisäänpääsyyn).
  • Yliopistojen valintakokeisiin ei yleensä tule kutsua, joten on tärkeää tiedostaa, milloin ja missä valintakoe pidetään. Jos valintakokeet ovat monivaiheisia, niin yleensä toiseen vaiheeseen tulee kutsu. Valintakokeet ovat huhti-kesäkuun aikana.

AMMATTIKORKEAKOULU valintaan vaikuttavat joko yo-arvosanat tai valintakokeen tulos.

 • Kulttuurialalla voi olla etukäteen lähetettäviä ennakkotehtäviä, joiden perusteella valitaan pääsykokeisiin tulijat. Tee tehtävät huolella, ne vievät aikaa ja on tehtävä yleensä kevään yo-kirjoitusten aikaan.
 • Ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin ei yleensä tarvitse ennalta valmistautua (ei siis lukemista etukäteen!) Kuitenkin esim. matemaattisia taitoja testaavaan osioon kannattaa kerrata lukion matematiikkaa ja päätöksentekotaitoja testaavaan osioon harjoitella erilaisia päätöksentekotehtäviä netissä. Katso lisää ammattikorkeakoulujen digitaalisista valintakokeista osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi. Ammattikorkeakoulujen valintakokeisiin on ilmoittauduttava etukäteen. Ensimmäisinä ilmoittautuneet pääsevät parhaiten valitsemaan valintakoepaikan ja -ajan. Valintakokeet ovat kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

 Valintojen tulokset julkistetaan tammikuun haun (hakuaika 1) osalta viimeistään 3.6.2022. Sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa hakutoivejärjestyksesi perusteella, mutta voit ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7.2022. Sen voi tehdä myös opintopolku.fi–palvelussa. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022.

Valintojen tulokset julkistetaan maaliskuun haun (hakuaika 2) osalta todistusvalinnalla valituille viimeistään 30.5.2022 ja valintakoevalinnalla valituille viimeistään 8.7.2022 Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7.2022. Sen voi tehdä myös opintopolku.fi–palvelussa. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022.

 • Jollei opiskelija ilmoita vastaanotostaan, opiskelupaikka katsotaan menetetyksi.
 • Ilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa / peruuttaa.

Varasijavalinta

 • Voit vielä tulla hyväksytyksi korkeammalle sijoittamaasi koulutukseen varasijalta.
 • Varasijalla olevia hyväksytään sitä mukaa, kun paikkoja mahdollisesti vapautuu.
 • Tuloksen ilmoittamisen yhteydessä saat tiedon, oletko hyväksytty, hylätty ja monennellako varasijalla olet.

Ensikertalaiskiintiö

Abit ovat ensikertalaiskiintiössä, mutta sen lisäksi voi tulla valituksi myös sen toisen kiintiön kautta.

Keväällä 2022 korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikan saaneet ja sen kesällä 2022 vastaanottaneet eivät ole seuraavissa korkea-asteen yhteishauissa enää ns. ensikertalaiskiintiössä. Tämä saattaa vaikeuttaa valintaa seuraavissa yhteishauissa, mutta ei automaattisesti sulje pois mahdollisuutta vaihtaa opiskelupaikkaa seuraavina vuosina.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen poissaoleva opiskelija/läsnä oleva opiskelija käytäntö on tarkistettava jokaisesta oppilaitoksesta erikseen.

Toisen asteen koulutus

Haetaan jatkuvassa haussa.

Muu koulutus

 • Kansanopistojen linjoille haetaan suoraan huhti-toukokuun aikana. Ohjeet löytyvät oppilaitosten nettisivuilta tai osoitteesta kansanopistot.fi.
 • Avoimesta yliopistosta tai avoimesta ammattikorkeakoulusta löydät elokuussa seuraavan lukuvuoden koulutustarjonnan. Koulutustarjonta on nähtävillä myös Opintopolussa.
 • Oppisopimuksesta löytyy tietoa mm. oppisopimus.fi, oppisopimus.net ja duunitori.fi–sivuilta.
 • Ulkomaille opiskelemaan aikovien on aloitettava hyvissä ajoin selvittämään kohdemaan koulutusvaihtoehtoja. Hakeminen ei välttämättä onnistu vielä abikeväänä.

Jälkiohjaus

Kevään 2022 ylioppilaana olet oikeutettu saamaan jälkiohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa vielä lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Syksyn 2022 yhteishaku

Voit osallistua myös 31.8.-14.9.2022 syksyn yhteishakuun, jossa haetaan tammikuussa 2023 alkaviin korkea-asteen koulutuksiin.

Työmarkkinatuki ja opintotuki

Jos et pääse opiskelemaan, sinun kannattaa ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on, että olet hakenut kahteen ammatillisen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Näin olet osoittanut työvoimaviranomaisille aktiivisuutesi päästä koulutukseen. TE-toimisto tutkii koulutushaut.

Tästä eteenpäin selvitä:

 1. hakukohteidesi valintaperusteet (opintopolku tai oppilaitoksen nettisivut)
 2. milloin sinua koskevat hakuajat ovat ensi keväänä
 3. milloin yo-kirjoitukset ovat osaltasi ohi
 4. milloin ovat valintakoepäivät (onko niitä useita?)
 5. milloin valintakoeaineisto julkaistaan? (onko ne netissä vai tilattava/ostettava?)
 6. jos valintakoeaineisto on jo julkaistu > tutustu siihen ja tee realistiset johtopäätökset hakeutumisesta
 7. muodosta realistinen kuva siitä, mitä hakeminen ja valintakokeisiin valmistautuminen kohdallasi tarkoittaa! > sitoutuminen ja ahertaminen!

Valintakokeisiin pitää oikeasti valmistautua etukäteen!

Opoaikoja on tarjolla aina toukokuulle asti! Korkea-asteen hakuaikana pidetään opon vetäminä yhteisiä sähköisen hakulomakkeen täyttötuokioita.

 • Kevään 2023 YO-tulokset ovat tulleet – onnea uusille ylioppilaille!
  Lämpimät onnittelut kevään uusille ylioppilaille! Lue huolella tämä uutinen, sillä se sisältää tietoa ylioppilasjuhlasta ja ylioppilastodistuksista. Kallaveden lukiosta on päässyt ylioppilaaksi Al Haddad Mohamad Ansela Anna-Liisa (kaksoistutkinto) Anttila Eemeli Allan […]
 • Kevään ylioppilastutkinnon tulokset 16.5.
  Ylioppilastutkinnon tuloskset  saadaan lukioille tiistaina 16.5.2023 klo 9. Samaan aikaan Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla julkaistaan kevään tutkinnon pisterajat ja lopulliset hyvän vastauksen piirteet. Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen […]
 • Toisen opintovuoden huoltajienilta tiistaina 21.2.
  Tervetuloa Kallaveden lukion toisen opintovuoden opiskelijoiden huoltajieniltaan tiistaina 21.2. klo 18. Illan aiheena meillä on nuoren ajanhallinta, ylioppilaskirjoitukset ja mahdollisten erityisjärjestelyjen hakeminen yo-kirjoituksiin. Yhteisen tilaisuuden jälkeen tapaamme vielä ryhmänohjaajien luokissa. […]
 • Kuuntele. Meille kuuluu.
  Koulun oma podcast-kanava #kalutaan Kallaveden lukion podcast on nyt avattu. Nimikilpailusta palkinnon voittivat Milla Huttunen ja Kie Kallio – onnittelut voittajille! Kuuntele. Meille kuuluu. https://on.soundcloud.com/xWc6y Jos podcastien tekeminen kiinnostaa, ole […]
 • Syyslukukausi päättyy tiistaina 20.12.
  Ohjelma tiistaina 20.12. Joulukirkko Tuomiokirkossa klo 9.00. Ortodoksisten opiskelijoiden joulukirkko klo 9 Kuopion ortodoksisessa kirkossa (Snellmaninkatu 8). Joulukirkon vaihtoehtona on tunnustukseton ohjelma Korttelimuseolla klo 9.00. Tilaisuuden jälkeen 2. ja 3. […]