Lukion jälkeen

Lukion 2. ja 3. vuosina on hyvä aloittaa suunnittelemaan tulevaisuutta ja jatko-opintoja. Yksi malli oman urasuunnittelun edistämiseen on esitelty tällä sivulla ja tämä sivu on tarjoaa enemmän konkreettista tietoa hakuihin ja muihin suunnitelmiin liittyen.

Vaihtoehtoja lukion jälkeen on esimerkiksi:

Opiskelu

 • Korkea-asteen opinnot (yliopistot ja ammattikorkeakoulut).
 • Toisen asteen opinnot (ammatilliset tutkinnot, oppisopimus).
 • Muut haut (ei yhteishakujen piirissä olevat koulutukset, ulkomaat).
 • Jos tavoiteltuun koulutuspaikkaan ei pääse:
  • avoin yliopisto
  • avoin ammattikorkeakoulu
  • kansanopistot.

TE-toimiston palvelut

 • Palvelut nuorille.
 • Työmarkkinatuki.

Työnteko ja yrittäjyys tai vapaaehtoistyö

 • Suomessa.
 • Ulkomailla.

Varusmiespalvelus

 • Puolustusvoimat.
 • Siviilipalveluskeskus.

Opiskelu

Miksi hakea koulutukseen?

 • Lukiokoulutus tähtää korkeakouluopintoihin, mutta toisen asteen ammatillinen tutkinto voi olla myös hyvä vaihtoehto lukion jälkeen.
 • Säilyttääksesi mahdollisuuden työmarkkinatukeen sinun tulee hakea vähintään kahteen hakukohteeseen valmistumista edeltävänä keväänä (ks. tarkemmin alempana).
 • Hakeminen ei velvoita koulussa aloittamista vaikka saisit opiskelupaikan, päätöksen paikan vastaanottamisesta tai ottamatta jättämisestä teet vasta siinä vaiheessa kun tiedot valinnan tuloksesta tulevat.

Korkea-asteen yhteishaku

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulu.
 • Hakukohde yliopistossa: x tieteiden kandidaatti ja maisteri tai vain x tieteiden kandidaatti. Esimerkiksi luonnontieteiden kandidaatti ja maisteri.
 • Hakukohde ammattikorkeakoulussa: x alan ammattikorkeakoulututkinto. Esimerkiksi tradenomi, liiketalous.
 • Hakukohteita voi olla yhteensä 6 / hakukerta eli 6 keväällä ja 6 syksyllä.
 • Kevään haku on 2-vaiheinen haku:
  • I vaihe: Tammikuussa
   • taideyliopisto ja korkeakoulujen vieraskieliset hakukohteet.
  • II vaihe: Maaliskuussa
   • ns. päähaku eli muut korkeakoulujen hakukohteet
   • yhteensä molemmissa vaiheissa enintään 6 hakukohdetta.
 • Syksyn haku on yksivaiheinen haku syyskuussa -> koulutus alkaa tammikuussa.

Minne hakisin?

Tietoa koulutuksista, valintamenettelystä ja hakemisesta: ammattikorkeakouluun.fi ja yliopistovalinnat.fi

Alla kuvaesimerkki kolmesta eri hakukohteesta Opintopolussa.

Toisen asteen yhteishaku

 • Hakuaika helmi-maaliskuussa, jos olet lukiolainen, mutta et vielä ylioppilas.
 • Ylioppilaat hakevat ammatillisiin opintoihin jatkuvassa haussa.
 • Voi hakea enintään 5:een hakukohteeseen / hakukerta.
 • Lukiopohjaiset (jos olet ylioppilas) ammatilliset koulutukset ovat kaksivuotisia.
 • Valintaperusteina on yleensä lukion kaikkien aineiden keskiarvo sekä mahdollinen valintakoe.
 • Hakukohde: x alan ammatillinen perustutkinto, ylioppilaspohjainen, esimerkiksi:
  • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto.
  • Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto.
  • Liiketalouden perustutkinto.
  • Merenkulkualan perustutkinto.
  • Prosessiteollisuuden perustutkinto.
  • Lääkealan perustutkinto.
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Joillakin aloilla järjestetään valintakoe. Hakukohteet ja valintaperusteet löytyvät osoitteesta: opintopolku.fi.

Muut haut

 • Ulkomaiset korkeakoulut.
  •  Hakuajat ja menettelyt vaihtelevat maittain. Monissa hakuaika päättyy jo edellisen vuoden puolella, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Lisätietoa eri maiden koulutusjärjestelmistä: opintopolku.fi
 • Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

Hakuprosessi korkea-asteen yhteishaussa

 1. Hakeminen.
 2. Osallistuminen valintamenettelyihin.
 3. Tieto opiskelijavalinnan tuloksesta viimeistään 1.7. (vain yksi paikka/yhteishaku, korkeimmalle priorisoitu, johon pisteet riittävät).
 4.  Opiskelupaikan vastaanottaminen heinäkuun loppupuolella tai mahdollinen jonottaminen korkeammalle priorisoituun paikkaan  (Huom. Vasta opiskelupaikan vastaanottamisella menettää ”ilman korkeakoulupaikkaa olevan” eli ensikertalaisen -statuksen).
 5. Opiskelupaikan saaneen läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautuminen.
 6. Jos jäit ilman korkeakoulupaikkaa mahdollisia lisä- ja täydennyshakuja elokuussa opintopolussa.

Opintojen aloituksen siirtäminen

Uusi säädös: 1. opiskeluvuonna ei voi ilmoittautua poissaolevaksi kuin lakiin perustuvasta syystä:

 • Armeija tai siviilipalvelus.
 • Äitiys, isyys tai vanhempainvapaa.
 •  Sairaus tai vamma.

Kun siis ilmoittaudut läsnäolevaksi opiskelijaksi saatuasi opiskelupaikan, mutta et halua syystä tai toisesta aloittaa opintoja, menetät mahdollisesti opiskeluun varattua aikaa (pl. Lakiin kirjatut edellä mainitut syyt), mutta et kuitenkaan lopullisesti opinto-oikeutta. Ota tarvittaessa yhteyttä oppilaitokseen ja selvitä mahdolliseen poissaoloon liittyvät seikat.

Valintamenettelyt

Lähes kaikissa hakukohteissa Suomen korkeakouluissa on kaksi valintajonoa, jonka perusteella opiskelijat otetaan:

 • ns. todistusvalinta ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella
 • pääsykokeen perusteella tehtävä valinta.

Hyvistä YO-todistuksista on apua, mutta ne eivät aina ole välttämättömiä. Sinulle katsotaan automaattisesti sinulle edullisin jono. Yliopistoissa yo-pisteet lasketaan yleensä 4-6 aineesta ja ammattikorkeakoulussa yleensä 5.stä (ÄI, paras kieli, matematiikka, reaali). Pisteytyksissä painotetaan enemmän pitkän oppimäärän arvosanoja.

Useimmissa hakukohteissa on myös pääsykokeet, jotka edellyttävät valmistautumista (esimerkiksi pääsykokeisiin luettavan aineiston omaksumista), mutta aineistokokeita (kokeessa jaettava aineisto ja tehtävänanto) käytetään myös.

Pärjätäksesi valintakokeissa, kannattaa vertailla valintaperusteita (laske omat lähtöpisteet, tutustu valintakokeeseen ja valintakoekirjoihin) ja valita 1 max. 2 ns. päähakukohdetta. Vanhoja valintakokeita ja tilastoja löytyy oppilaitosten tai valintakoeyhteistyö –sivuston kautta ja niitä voi myös kysyä oppilaitosten opintotoimistoista. Pääsykokeisiin kannattaa  valmistautua tosissaan lukusuunnitelman avulla. Kannattaa myös olla sinnikäs eikä luovuttaa, jos ei ensimmäisellä kerralla pääse.

 Vaihtoehtoja ja varasuunnitelmia kotimaiselle korkeakoulupaikalle

 • Avoin yliopisto.
  • Voit opiskella joko yksittäisinä kursseina tai opintokokonaisuuksina (ensin perusopinnot 25-30 op).
  • Saat opinnot hyväksiluettua tuleviin opintoihin ja menestyt paremmin valintakokeissa kun tiedät enemmän alasta.
  • Ovat maksullisia ja opintoihin ei saa opintotukea.
 • Avoin ammattikorkeakoulu.
  • Voit opiskella joko yksittäisiä kursseja, kokonaisuuksia tai ns. polku-opinnot.
  • Saat opinnot hyväksiluettua tuleviin opintoihin ja menestyt paremmin valintakokeissa kun tiedät enemmän alasta.
  • Ovat maksullisia ja opintoihin ei saa opintotukea.
  • Tarkemmat tiedot kunkin ammattikorkeakoulun kotisivulta. Esim. savonia.fi.
 • Vapaan sivistystyön oppilaitoksia.
  • Mahdollisuus suorittaa opiston tarjoamia ”linjoja” ja samassa avoimen yliopiston/amk:n opintoja. Esim.
   • Kasvatus ja sosiaalityön linja.
   • Lääketieteen linja.
   • Yhteiskunnallisten aineiden linja.
  • Maksullisia, mutta mahdollisuus opintotukeen ja yleensä myös asumiseen!
  • kansanopistot.fi

TE-toimiston palvelut

Palveluita

 • Työkokeilu.
  • Mahdollisuus 1-6 kk tutustua ja kokeilla  jotain alaa ja saada työttömyyskorvaista n. 40€ / päivä.
  • Pitää olla valmistunut lukiosta (vain yksi reputettu pakollinen kirjoitusaine sallitaan, muuten vielä opiskelija).
 • SANSSI –kortti.
  • Palkkatukea työnantajalle nuoren palkkaamiseksi.
 •  Työlinjan uraohjaus.
  • Juttele psykologin kanssa puhelimitse esim. ammatinvalinnasta.
  • Voit varata ajan sähköpostilla tyolinja.uraohjaus@te-toimisto.fi.
  • Ilman ajanvarausta maanantaisin ja torstaisin klo 12–16. Puh. 0295 020 720.
 • Työlinjan koulutusneuvonta.
  • Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista.
  • ma-to klo 9–17, pe klo 9–16.15. Puh. 0295 020 702.
  • Voit myös kysyä sähköpostitse koulutusneuvonta@te-toimisto.fi tai Facebookissa
   facebook.com/Koulutusneuvonta
 • Ura- ja työnhakuvalmennuksia.
 • Ammatinvalintapsykologi.
  • Mahdollisuus tavata ammatinvalintapsykologi paikallisessa TE-toimistossa. Varaa aika Pohjois-Savon TE-toimistosta.
 • Työmarkkinatuki.
  •  Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille.
  • Se on tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut alle 6 kk töissä.
  • Ehtona alle 25-vuotiaalle ilman ammatillista koulutusta: hakeminen vähintään 2:een tutkintoon johtavaan koulutukseen.
  • Työmarkkinatuessa ns. odotusaika (5 kk), jonka aikana ei työttömänä työnhakijana ole oikeutettu työmarkkinatukeen.
  • Määrä: Perusosa 32,8€/pvä / 5 pv/viikko. Määrään vaikuttaa omat tulot, vanhempien tulot jos asuu kotona, ja se osallistuuko työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin.
  • Työttömyysetuus aina henkilökohtainen etuus, johon tulee tarkistaa oikeus henkilökohtaisesti.

Työnteko ja yrittäjyys tai vapaaehtoistyö

Työnhakijan muistilista

 • Ole aktiivinen.
 • Ole joustava.
 • Etsi töitä monia eri kanavia pitkin.
 • Pidä huolta siitä, että työnhakutaitosi ovat kunnossa ja paperisi ajan tasalla.
 • Mielenkiintoiseen työpaikkaan voit päästä myös koulutuksen tai työkokeilun kautta.
 • Pidä huolta, että ammattitaitosi ja osaamisesi ovat ajan tasalla.
 •  Hyödynnä sosiaalista mediaa työnhaussa.
 • TE-palvelujen työpaikat:
 • EURES -paikat (työskentely Euroopassa)

Ulkomaille työsketenlyyn on mahdollisuuksia saada erilaisia tukia, kuten työhaastattelun kuluihin tai muuttohin. Kysy tarkemmin TE-toimistosta.

TE-palvelut aloittavalle yrittäjälle

Vapaaehtoistöistä ulkomailla kohdassa: töihin tai opiskelemaan ulkomaille.

Varusmiespalvelus

Varusmiespalvelus Suomessa on osa Suomen yleistä asevelvollisuutta. Varusmiespalveluksen ovat velvoitettuja suorittamaan kaikki asevelvolliset miehet, joilla ei ole vakaumukseen perustuvia syitä, jotka estävät varusmiespalveluksen suorittamisen ja jotka ovat terveydentilaltaan palveluskelpoisia. Naiset voivat hakeutua vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen. Hakuaika naisilla päättyy joka vuosi 1.3. Siviilipalvelus on myös mahdollinen palvelusmuoto.

puolustusvoimat.fi
sivarikeskus.fi

 • Abi: haluatko lunastaa lukiolaiskannettavan itsellesi?
  Lukio-opintojen päättyessä sinulla on kolme toimintavaihtoehtoa Lukiolaiskannettavasi jatkon suhteen.  Voit lunastaa koneen itsellesi hintaan 29,80 €. Voit palauttaa koneen ja laturijohdon koululle. Voit pitää koneen vielä itselläsi, mikäli opintosi jatkuvat […]
 • 2. vuoden opiskelijoiden huoltajienilta 20.2. – Tervetuloa!
  Tervetuloa Kallaveden lukion toisen opintovuoden huoltajieniltaan tiistaina 20.2.2024 klo 17 alkaen. OHJELMASSA: klo 17 – 18 Ryhmänohjaajien pop up -kahvila, jonne olette tervetulleita kahvittelemaan ja jututtamaan omaa ryhmänohjaajaa. Vapaaehtoinen kahvimaksu. […]
 • Penkkarit ja vanhojen päivä
  Penkkareita vietetään torstaina 8.2. Abit tulevat kouluun klo 9 ja abien yhteinen kahvitilaisuus salissa alkaa klo 9.30. Abigaala alkaa klo 11.15 ja penkkariajelulle lähdetään koulun pihasta klo 13. Vanhojen päivä […]
 • TOISEN ASTEEN YHTEINEN HAKIJOIDEN JA HUOLTAJIEN INFOILTA TIISTAINA 23.1.2024
  TOISEN ASTEEN YHTEINEN HAKIJOIDEN JA HUOLTAJIEN INFOILTA TIISTAINA 23.1.2024 ALKAEN KLO 18.00 Kuopion Musiikkikeskuksella (myös teams-yhteydellä) Infoillassa mukana olevat koulut sekä päivittyvä ohjelma löytyvät tapahtumasivulta.  Sekä hakijalla että huoltajalla on siis mahdollisuus tutustua […]
 • Hyvää Joulua!
  Syyslukukausi päättyy perjantaina 22.12.2023. Päivän ohjelma on seuraava: Joulukirkko Tuomiokirkossa klo 9, ortodoksien ohjelma ortodoksiseurakuntasalissa klo 9 ja tunnustukseton ohjelma Korttelimuseolla klo 9. Mennään suoraan kohteisiin. Tämän jälkeen 2. ja […]