Viestintä

Lukion opetussuunnitelmassa viestintä- ja mediaosaaminen on yksi aihekokonaisuuksista. Viestinnän edellytetään olevan laajasti mukana eri oppiaineiden opiskelussa ja koulun toiminnassa ja Kallaveden lukiossa voi viestinnän tietoja ja taitoja kartuttaa varsinaisilla viestinnän kursseilla. Näitä VIE-kursseja on sijoitettu myös kuvataiteen kurssien yhteyteen. Lisäksi viestintään liittyvät tietotekniikan (TITE) kurssit. Kursseilla painotetaan omaa tekemistä ja tutkimista, omia mediatöitä. Useita muitakin eri aineiden kursseja hyväksytään lukion mediadiplomin suoritukseen.

Viestinnän kurssit keskittyvät kukin johonkin median alaan: radio- ja lehtitöihin, valo- ja videokuvaukseen, elokuvaan, Internetiin, multimediaan ym. Opetushallituksen Median maailma –kurssin (VIE1) voi suorittaa itsenäisesti verkkokurssina. Ohjeita saa koulusta. Koulussa voi myös suorittaa opetushallituksen vaatimusten mukaisen lukion media-diplomin (ohjeet edu.fi – hakusana lukiodiplomit).

Koululla on oma radiostudio ja radiokurssi tuottaa multimedia-aineistoa Internetiin Tuotantoyhtiö Kantin sivustoille. Radioon pääsee parhaiten mukaan peruskurssin kautta ja ilmoittautumalla sen vetäjille. Koulun Oras-lehti ilmestyy vuosittain, toisinaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lehden toimitustyö käynnistyy lehtityön kurssilla, ja lehtikursseilla panostetaan teorian ja tekemisen eli lehtityöhön tutustumisen lisäksi painetun Oras-lehden julkaisemiseen. Lehden toimittamisessa tehdään yhteistyötä mm. valokuvauskurssien kanssa. Oras on luettavissa myös koulun verkkosivulta. Viestinnässä yhteistyötä on paikallisten radioasemien, lehdistön, valokuva-alan ym. kanssa.

Viestintää ohjaavat ja siitä antavat tietoja opettajista mm. Matti Lähtevänoja, Jaana Räisänen, Riikka Vänskä ja opinto-ohjaajat. Seuraa ilmoituksia!

Tulevat tapahtumat