Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskirjoitukset

Voit lukea lisää ylioppilastutkinnosta osoitteesta ylioppilastutkinto.fi.

Tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinnon rakenne, jos aloitat tutkinnon suorittamisen viimeistään syksyllä 2021

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen (tai S2-koe, jos olet suorittanut S2-oppimäärän). Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat:

 • toisen kotimaisen kielen koe,
 • vieraan kielen koe,
 • matematiikan koe ja
 • reaaliaineissa järjestettävä koe.

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Matematiikassa ja monissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava vaativamman tason mukainen koe.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa hajautetusti enintään kolmella perättäisellä tutkintokerralla. Myöhemmin ylioppilastutkintoa voi täydentää ylimääräisillä kokeilla, joista saa erillisen todistuksen.

Ylioppilastutkinto perustuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimääriin. Osallistumisoikeus ylioppilaskirjoituksiin on opiskelijalla, joka on suorittanut kirjoitusaineessa pakolliset kurssit kyseisen aineen kirjalliseen kokeeseen mennessä. Lyhyessä kielessä pitää olla vähintään 3 kurssia suoritettuina.

Tuntijakokokeiluun osallistuvan osallistumisoikeus: reaaliaineen ylioppilaskokeeseen aineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, lukion oppimäärää suorittava voi osallistua opiskeltuaan vähintään kaksi aineen lukiokurssia.

Kokeet esitarkastetaan koululla, mutta lopullisesti kokeen arvostelee ylioppilastutkintolautakunta.

Ylioppilastutkinnon rakenne, jos aloitat tutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen

Laki ylioppilastutkinnosta 502/2019

3 § Ylioppilastutkinnon kokeet

Ylioppilastutkintoon kuuluu äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa sekä luonnontieteellisissä ja humanistis-yhteiskunnallisissa oppiaineissa (reaaliaineet) järjestettäviä kokeita.

10 § Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kokeisiin voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kokelas voi lisäksi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen.

Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi vaativampi koe (ns. pitkän oppimäärän mukainen koe).

Tutkinto alkaen kevät 2022

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana kuten tähänkin asti.

 • 5 koetta: nykyrakenne + 1 koe. EDELLEEN OLTAVA YKSI PITKÄN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN KOE.
 • Kompensaatio tulee säilymään.
 • Pakollinen / ylimääräinen koe -käsitteet poistuvat.
 • Kokeen tasoa voi vaihtaa myös tutkinnon sisällä.

Lue lisää: ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

Pa­kol­li­set kokeet hyväksytysti suorittaneelle ja lukion päättö­to­dis­tuk­sen (tai vastaavan todistuksen ammatillisen tutkinnon suo­rit­ta­mises­ta) saavalle kokelaalle annetaan ylioppilastutkin­toto­dis­tus.

Ylioppilaskokeet ovat digitaalisia. Kokeissa tarvitset oman laitteen ja kuulokkeet. Halutessasi langallinen hiiri.

Lue opiskelijan ohje sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Lisää ohjeita löydät Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-sivustolla.

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote (14.12.2018) koskee ylioppilaskokeita ja niissä käytettäviä laitteita. Tutustuthan tiedotteeseen.

 • Syksyn ylioppilaskirjoitukset 12.9. – 26.9.
 • Tietoa kevään ylioppilaskokelaille
  Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina 15.3. Tietoa yo-kokeiden järjestelyistä löydät täältä: Kallaveden lukio » Abi-infot. Tarvitset kokeissa oman, Abitti-ympäristössä toimivan laitteen ja langalliset kuulokkeet. ”Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä […]
 • 2. vuoden opiskelijoiden huoltajien ilta ti 25.1. klo 18
  Tervetuloa 2. opintovuoden opiskelijoiden huoltajien iltaan tiistaina 25.1. klo 18. Toteutamme illan ohjelman Teamsissa, ryhmänohjaajat lähettävät kutsut ja Teams-linkit Wilma-viestinä. Paperikutsut on lähetetty jo aiemmin koteihin opiskelijoiden mukana. Tervetuloa mukaan! […]