Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulun opiskelijat. Opiskelijakunnan toimintaa suunnittelee ja johtaa opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan tehtävä on osallistua koulutyön suunnitteluun, valvoa opiskelijoiden etuja, pitää yhteyttä opettajakuntaan ja järjestää erilaisia tapahtumia, esim. taksvärkkikeräys ja erilaisia teemapäiviä. Opiskelijakunnalla on myös kummilapsi. Opiskelijakunta pitää yhteyttä Kuopion nuorisovaltuustoon. Tavoitteena on yleinen viihtyvyys, hyvä kouluhenki ja yhteydet myös muihin oppilaitoksiin.­­ Uusi opiskelijakunnan hallitus valitaan syyslukukauden loppupuolella. Aktiivisesta toiminnasta saa kurssisuorituksen (OP4). ­Opiskelijakunnan ohjaava opettaja on Elisa Soronen.

Opiskelijakunnan hallituksen jäseniä 2021.

Opiskelijakunnan sähköpostiosoite on kallavedenopkh@gmail.com.

Opiskelijakunnan hallitus 2022 – 2023

 • Sini Huttunen, pj.
 • Alma Hiltunen, vpj.
 • Lyydia Kosunen, sihteeri
 • Tytti Grön, somevastaava
 • Eemil Koponen, rahastonhoitaja (Leo Purdy vastaavana toukokuuhun asti iän takia)
 • Helmi Leppäharju, Pisnes
 • Venny Simonaho, Kalor
 • Jenny Tolppanen, Kalor
 • Marikki Mäkiaho
 • Alisa Riekkinen
 • Calle Hult, HyVe

Tulevat tapahtumat