Kehitä opiskelutaitojasi

Lukio on peruskoulua haasteellisempi oppilaitos: opiskeltavaa on enemmän ja se on monimutkaisempaa kuin peruskoulussa. Hyvään menestykseen päästäksesi tai jatkaaksesi sitä, kehitä opiskelutottumuksiasi ja opiskelutaitojasi sekä tarvittaessa käytä tukikursseja ja läksypajaa. Kaikki aloittavat opiskelijat myös seulotaan mahdollisten lukivaikeuksien osalta.

Tukea opiskeluun

Jos aineen perushallinnassa on puutteita, käytä ensisijaisesti seuraavia tukimuotoja. Kallaveden lukiossa on valittavissa tukikurssit niin äidinkieleen, ruotsiin, englantiin ja lyhyeen matematiikkaan. Tukikursseilla kertaat peruskoulun oppimäärää ja saat valmiuksia lukio-opiskeluun kyseisessä aineessa. Lukuvuoden aikana toimii myös matematiikka ja kieli -paja (läksypaja), jossa voit tehdä matematiikan ja kielten läksyjä ja saada opettajan ohjausta niihin. Tukikursseja suositellaan, mikäli arvosana aineessa on 7 tai alle. Opettajat voivat pyydettäessä antaa myös tukiopetusta ja erityisopettaja tai opinto-ohjaaja voi opettaa opiskelutaitoja.

Opiskelutaitojen kehittäminen

Opiskelutaidot ovat opittavia taitoja, jolla voit parantaa myös numeerista suoritustasoa lukio-opinnoissa, mutta ennen kaikkea niiden osaaminen tuottaa mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta opiskeluun. Ja niin kuin kaikessa taitojen oppimisessa, myös opiskelutaitojen oppiminen vaatii määrätietoista harjoittelua.

Keskeistä opiskelutaidoissa on:

 •  Oman sisäisen motivaatio syntyminen ja vahvistuminen: Olet yhdistänyt aineen opiskelun omiin suunnitelmiisi ja pidät sen osaamista tärkeänä.
 • Opiskelun itsesäätelytaidot: Suunnittelet ja arviot omaa opiskeluasi ja pystyt pitämään kiinni suunnitelmistasi. Olet aktiivinen. Olet valmis tekemään töitä niin opintojen kuin opiskelutaitojen kehittymisen suhteen.
 • Syväsuuntautuneisuus: Pyrit ymmärtämään opiskellut asiat niin, että voit esimerkiksi selittää ne muille.
 • Aktiiviset opiskelutekniikat: Et vain kopioi tai alleviivaa mekaanisesti, vaan luot oppimista tekemällä mind-mappeja, tiivistelmiä, referaatteja omin sanoin, kirjoitat esseitä, käyt keskusteluita ja väittelyitä sekä perustelet väitteesi.

Opiskelua ja opiskelutaidon kehittymistä tukevat:

 • Opiskelua tukeva ja häiriötön opiskeluympäristö.
 • Tasapaino elämässä, eli opiskelun lisäksi riittävästi liikuntaa, unta, sosiaalisia suhteita.
 • Tuki opiskelulle esim. kavereilta ja perheeltä.

Opiskelutaitoja opetetaan opotunneilla, PS1-kurssilla sekä yleisesti kaikissa aineissa erityisesti opiskeltavaan aineeseen liittyen.

Netistä löytyy paljon materiaalia erilaisista oppimistyyleistä ja opiskelutekniikoista. Niitä voi kokeilla löytääkseen itselleen uusia ideoita oppimiseen.

 • Syksyn ylioppilaskirjoitukset 12.9. – 26.9.
 • Tietoa kevään ylioppilaskokelaille
  Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina 15.3. Tietoa yo-kokeiden järjestelyistä löydät täältä: Kallaveden lukio » Abi-infot. Tarvitset kokeissa oman, Abitti-ympäristössä toimivan laitteen ja langalliset kuulokkeet. ”Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä […]
 • 2. vuoden opiskelijoiden huoltajien ilta ti 25.1. klo 18
  Tervetuloa 2. opintovuoden opiskelijoiden huoltajien iltaan tiistaina 25.1. klo 18. Toteutamme illan ohjelman Teamsissa, ryhmänohjaajat lähettävät kutsut ja Teams-linkit Wilma-viestinä. Paperikutsut on lähetetty jo aiemmin koteihin opiskelijoiden mukana. Tervetuloa mukaan! […]