Kallaveden lukiossa aloittaa elokuussa 2022 erityinen bisneslinja, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja vahvistaa yritystoiminta-, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä vahvistaa opiskelijan jatko-opintovalmiuksia.

Bisneslinjalla on mahdollista suorittaa lukuisia kansainvälisen liiketoiminnan, yrittäjyyden, vuorovaikutustaitojen ja vieraiden kielten kursseja. Opiskelijalla on mahdollisuus bisneslinjalla perustaa oma yritys ja oppia monia yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja tietoja. Bisneskurssilaisille tarjoutuu mahdollisuus tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten yritysten kanssa työelämäjaksolla. Linjan käyneelle opiskelijalle myönnetään opinnoistaan bisnesdiplomi ja lukioaikaisia suorituksia voidaan hyväksi lukea jatko-opinnoissa esimerkiksi korkeakoulussa tai yliopistossa.

Syksyllä 2022 aloittava bisneslinja vahvistaa Kallaveden lukion ennestään vahvaa yrittäjyyden painotusta. Bisneslinjan kurssit ovat osittain avoimia kaikille lukion opiskelijoille, lukuun ottamatta muutamia moduuleja, jotka ovat tarkoitettu vain bisneslinjan opiskelijoille.

Lue Viikkosavon artikkeli!

Kuva: Viikkosavo