Lukuvuoden tapahtumia, koulupäivä, ruokavuorot, välipala

Lukuvuoden tapahtumia
Koulupäivä

Oppi­tun­tien ajat:

Ruokavuorot jaksottain

1.-3. jak­sot

4.-5. jak­sot

Päät­tö­vii­kol­la ruo­kai­lu jous­ta­vas­ti al­ka­en klo 10. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­kaa­vak­kei­ta saa kou­lun ruo­ka­las­ta.

Välipala

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa ei jär­jes­te­tä väli­pala­tar­joi­lua vä­häi­sen ky­syn­nän vuok­si.

Abe­ja penk­ka­ri­päi­vä­nä.

Van­ho­jen tans­sit Kuo­pio-hal­lil­la.

Ko­pio: Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas, 2. vsk ja 3. vsk2021 - 202228.1.2015