Kuopion aikuislukion henkilökunta

Rehtori
Apulaisrehtori
Opettajat
Koulusihteeri

Ai­kuis­lu­ki­on opet­ta­jat aloit­ta­mas­sa luku­vuot­ta suun­nit­te­lu­päi­väs­sä 29.8.2019 Poh­jois-Sa­von Opis­tol­la. Au­rin­ko pais­toi ja läm­min­tä oli 28 as­tet­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020