Kurssivalintasuositus

Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la on lv. 2020-2021 käy­tös­sä kak­si kurs­si­va­lin­ta­suo­si­tus­ta oh­jaa­mas­sa kurs­sien va­lin­taa ja opin­to­jen suun­nit­te­lua:

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015