Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio 2012–2013

134. toimintavuosi

Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio
Maa­her­ran­katu 2, 70100 Kuo­pio

Puhelin
Koulun historia

Suo­ma­lai­nen tyt­tö­kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa yk­si­tyis­kou­lu­na 15.9.1879. Val­tio otti kou­lun huos­taan­sa 1.9.1886. Kou­lu­ra­ken­nus val­mis­tui 1924. Kou­lu muu­tet­tiin Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­ok­si 1.9.1928 ja kak­sois­tyt­tö­ly­se­ok­si 1.9.1956. Kah­dek­san­vuo­ti­nen tyt­tö­ly­seo kou­lus­ta tuli 1.9.1971, ja ilta­lin­jan se sai 1.8.1972. Nimi muu­tet­tiin Kal­la­ve­den yh­teis­ly­se­ok­si 1.8.1973. Kuo­pi­on kau­pun­gil­le kou­lu siir­tyi 1.6.1975, jol­loin sii­tä tuli Kal­la­ve­den lu­kio. Ai­kuis­lin­jas­ta tuli it­se­näi­nen ai­kuis­lu­kio 1.1.2001. Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio yh­dis­tet­tiin hal­lin­nol­li­ses­ti 1.8.2011 al­ka­en.

Koulun johto
 1. 1879-1880, Jo­han­na Schwartzberg
 2. 1880-1916, Eli­sa­beth Ing­man
 3. 1916-1929, Min­na Stenroth
 4. 1929-1938, Edv. Vaarama
 5. 1938-1960, Paa­vo Ne­der­ström
 6. 1960-1964, El­len Luos­ta­ri­nen
 7. 1964-1969, Hel­vi Uk­ko­la
 8. 1969-1974, Pert­ti Ha­lo­nen
 9. 1974-1982, Lii­sa Sil­ta­nen
 10. 1982-1995, Ta­pio Mus­to­nen
 11. 1995-, Lee­na Lauk­ka­nen
Yhteystietoja

Kal­la­ve­den lu­kio ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio. Kuva: Kari Va­ta­nen

Vuo­si­ker­to­mus2012-201320.5.2013