Ylioppilastutkinnon tuloskset  saadaan lukioille tiistaina 16.5.2023 klo 9. Samaan aikaan Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla julkaistaan kevään tutkinnon pisterajat ja lopulliset hyvän vastauksen piirteet. Lopullisista hyvän vastauksen piirteistä ilmenevät perusteet, joiden mukaan koesuorituksen lopullinen arvostelu on suoritettu.

Lautakunta saa tiedon kokelaan suorittamasta lukion oppimäärästä tai ammatillisen perustutkinnon valmistumisesta Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta. Tiedot suoritetuista opinnoista ilmoitetaan Koski-palveluun viimeistään 5.5.

Jos opinnot ilmoitetaan valmistuneiksi 5.5. jälkeen, lautakunta ei voi taata, että kokelaan tiedot ehtivät mukaan tulosjulkistukseen ja korkeakoulujen todistusvalintaan. Myöskään kokelaan paperinen todistus ei välttämättä ehdi saapua lukioon kevään valmistujaisjuhlaan mennessä. Määräajan jälkeen mutta kuitenkin kevätlukukauden aikana valmistuneiksi ilmoitetut kokelaat voidaan kuitenkin tulkita kevään ylioppilaiksi.

Kokelas ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja näkee arvostellut koesuoritukset Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelusta 17.5.2023 klo 9 alkaen. Kokelaan arvostellut suoritukset tulevat samaan aikaan näkyviin myös opettajille arvostelupalvelussa. Kokelas voi keskustella arvostelun perusteista asianomaisen aineen opettajan kanssa. Tiedon ko. opettajasta saat lukion kansliasta.

Kokelaat ja huoltajat tutustuvat koesuorituksiin ensisijaisesti Oma Opintopolku -palvelussa.  Tarkemmat ohjeet tulosten ja koesuoritusten katsomisesta ovat lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset-ja-koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua (L 502/2019, 22 §). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan lautakunnan verkkopalvelussa (kokelas.ylioppilastutkinto.fi) tai lähettämällä hakemus postitse tai muulla turvallisella tavalla lautakuntaan. Hakemusta ei toimiteta lukion kautta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava lautakuntaan 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. Kevään 2023 tutkinnon osalta oikaisuvaatimukset tulee jättää 17.-31.5.2023. Maksu oikaisuvaatimuksesta/aine on 50 euroa. Maksu maksetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Oikaisuvaatimus on kohdennettava ja perusteltava. Lukio voi harkintansa mukaan tukea kokelasta oikaisuvaatimuksen perustelemisessa.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen tekemisestä on lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus

Oikaisumenettelyn tulos lähetetään tiedoksi myös lukiolle. Jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan korotukseen ja kokelas on jo saanut todistuksen, lautakunta lähettää lukioon kokelaan uuden todistuksen ja ohjeet vanhan todistuksen hävittämisestä. Vanhaa todistusta ei tarvitse lähettää lautakuntaan.