Lukuvuoden tapahtumia

2020 - 2021

Syyslukukausi 2020
Kevätlukukausi 2021
Kyselyt:

Syk­syn yli­op­pi­las­juh­la, ku­ten muut­kin kou­lun ta­pah­tu­mat, strii­mat­tiin ko­tei­hin ja luok­kiin.

Penk­ka­rit jäi­vät ko­ro­nan ta­kia tänä vuon­na jär­jes­tä­mät­tä, sa­moin van­ho­jen päi­vä. – Vii­mei­se­nä kou­lu­päi­vä­nä abit kui­ten­kin ha­lu­si­vat pu­keu­tua!

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021