Kallaveden lukion henkilökunta

Rehtori
Apulaisrehtorit
 Opettajat
Koulun muu henkilökunta

Lä­hes koko vuo­si ko­kous­tet­tiin Te­am­sis­sa ja Zoo­mis­sa.

Läm­pi­mät kii­tok­set maan­mai­ni­ol­le si­va­ril­lem­me Tom­mil­le!

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2020 - 202110.5.2021