Kallaveden lukion 140-vuotisjuhla

Ohjelma

Ohjelma

Sa­vo­lai­sen lau­lu, li­put saa­pu­vat

Suvi Kuos­ma­nen ja Ant­ti Hil­tu­nen, hui­lu-ki­ta­ra-duo

Ma­ri­a­ge d’amour (säv. Paul de Sen­ne­vil­le, sov. Sara Sa­hi­luo­to)

Sara Sa­hi­luo­to, pi­a­no

On het­ki (säv. ja san. Rau­no Leh­ti­nen)

Kis­san­kel­lo (säv. Las­si Uts­joki, san. Mart­ti Me­ren­maa, sov. Pent­ti Paa­la­nen)

Kuo­pi­on tyt­tö­ly­se­on se­ni­o­ri­kuo­ro, joh­taa Anna Rä­sä­nen, sä­es­tys Rau­ni Ko­mu­lai­nen

Kau­pun­gin ter­veh­dys, kau­pun­gin­joh­ta­ja Jar­mo Pir­ho­nen

Pot­pu­ri – mu­siik­kia eri vuo­si­kym­me­nil­tä

Opis­ke­li­joi­den hou­se­bän­di, oh­jaus Mai­ja Ku­ki­la

Reh­to­ri Lee­na Lauk­ka­sen ja Ta­pio Mus­to­sen vi­de­o­haas­tat­te­lu

Gym­na­sium Him­melsthü­rin ter­veh­dys, apu­lais­reh­to­ri Ge­org Lau­ter

Kal­la­vesi-Räp­pi

Mika ja Tee­mu Tu­ru­nen

Yli­op­pi­las­juh­la, reh­to­ri En­sio Va­ta­nen

Maam­me, yh­teis­lau­lu

Jat­kot MA­RO­EL-bän­din tah­dit­ta­ma­na ylä­läm­pi­ös­sä.

***

140-vuo­tis­juh­lan juon­si­vat opis­ke­li­jat Jen­na Öyt­ten­maa ja Miro Huh­ta­nen.

Juh­laan saim­me vi­de­o­ter­veh­dyk­siä useil­ta en­ti­sil­tä Ti­pu­lan op­pi­lail­ta, ja esi­tim­me nii­tä juh­las­sa. Läm­pi­mät kii­tok­set pre­si­den­tin puo­li­so, rou­va Eeva Ahti­saa­ri, kan­san­e­dus­ta­jat Mar­ko Kil­pi ja San­na An­ti­kai­nen, toi­mit­ta­jat Piia Pa­sa­nen ja Mint­tu Mik­ko­nen, kir­jai­li­ja Pir­jo Has­si­nen,  toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Iso­talo, luo­va joh­ta­ja Jere Ruot­sa­lai­nen, ar­ke­o­lo­gi ja tut­ki­ja Aku­lii­na Aar­to­lah­ti, eri­kois­lää­kä­ri Ree­ta Rin­ta­mäki, valo­ku­vaa­ja Ii­ris-Lil­ja Kuos­ma­nen, koru­suun­nit­te­li­ja Pau­lii­na Aho­nen ja tu­bet­ta­ja Niko Meu­ro­nen!

Kal­la­ve­den lu­ki­on 140-vuo­tis­juh­lin­nas­ta vas­ta­si 140vee-työ­ryh­mä Rit­va Kau­to­nen / Tii­na Kar­ja­lai­nen (pu­heen­joh­ta­ja), Mai­ja Ku­ki­la, Anu Pön­ti­nen, Eero Ruo­ko­lai­nen, Jaa­na Räi­sä­nen ja En­sio Va­ta­nen sekä opis­ke­li­jat Jen­na Öyt­ten­maa ja Mila Hir­vo­nen.

Kal­la­ve­den lu­ki­on ja Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on vuo­si­ker­to­mus 2019 - 2020Vuo­si­ker­to­mus 2019 - 202020.4.2020