Kansainvälisen liiketoiminnan kurssit

Kurs­sit KVLI1-7 suo­ri­te­taan verk­ko-opin­toi­na ja kurs­sien ma­te­ri­aa­li­mak­su on 25€.  Il­moit­tau­tu­mi­nen verk­ko­kurs­seil­le opin­to-oh­jaa­jien kaut­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015