Kallaveden lukion järjestyssäännöt

Tavoite

Jär­jes­tys­sään­nöil­lä luo­daan kai­kil­le viih­tyi­sä ja mie­le­käs työ­ym­pä­ris­tö.

Kouluaika ja alue
Poissaolot ja myöhästelyt
Työrauha ja viihtyvyys
Tupakka, päihteet ja huumeet

Jär­jes­tys­sään­nöil­lä luo­daan kai­kil­le viih­tyi­sä ja mie­le­käs työ­ym­pä­ris­tö.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015