Kuvataide

Kuva­tai­tees­sa tar­jo­taan pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten kurs­sien li­säk­si kuva­tai­teen eri­tyis­a­lo­jen kurs­se­ja, ku­ten esim. graa­fis­ta suun­nit­te­lua, sar­ja­ku­vaa ja valo­ku­vaus­ta. Kou­lus­sa voi suo­rit­taa kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min. Kuva­tai­tees­sa teh­dään yh­teis­työ­tä mu­se­oi­den, yri­tys­ten ym. kans­sa ja tu­tus­tu­taan näyt­te­lyi­hin. Li­säk­si jär­jes­te­tään omia näyt­te­lyi­tä kou­lul­la tai kou­lun ulko­puo­lel­la.

Kal­la­ve­den lu­ki­on tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin IKE­Al­la hel­mik­kuus­sa 2019. Ku­vas­sa yksi tai­tei­li­jois­ta, Sii­ri Vauh­ko­nen.

Jen­na Kal­li­on tai­det­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015