Opettajat

Säh­kö­pos­ti­o­soit­teet opet­ta­jil­le:
etu­nimi.suku­nimi@ope­du.kuo­pio.fi il­man ääk­kö­siä.
Pu­he­lin opet­ta­jien­huo­nee­seen: 017 184525

Opet­ta­jat elo­kuus­sa 2020

Kal­la­ve­den lu­ki­on opin­to-opas2020 - 202128.1.2015