Kuvataide

Kuva­tai­tees­sa tar­jo­taan pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten kurs­sien li­säk­si kuva­tai­teen eri­tyis­a­lo­jen kurs­se­ja, ku­ten esim. ke­ra­miik­kaa ja valo­ku­vaus­ta. Kou­lus­sa voi suo­rit­taa kuva­tai­teen lu­ki­o­dip­lo­min. Kuva­tai­tees­sa teh­dään yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten tai­de­lai­tos­ten, yri­tys­ten ym. kans­sa ja tu­tus­tu­taan näyt­te­lyi­hin. Li­säk­si jär­jes­te­tään omia näyt­te­lyi­tä kou­lul­la tai kou­lun ulko­puo­lel­la.

Kal­la­ve­den lu­ki­on kuva­tai­teen töi­den näyt­te­ly IKEAlla hel­mi­kuus­sa 2018.

Jen­na Kal­li­on tai­det­ta.

Kal­la­ve­den lu­ki­on opinto-opas2018-201928.1.2015